Tích hợp chat Facebook Messenger vào website sẽ tăng tính tương tác giữa khách hàng và web, tăng tỉ lệ mua hàng, sau khi nhúng xong Chat Box sẽ hiển thị ở phía dưới góc phải của website shop (xem hình).

Và khi khách hàng ghé thăm website, họ có tài khoản Facebook, họ sẽ dễ dàng chat với shop để tìm hiểu, hỏi về sản phẩm, dịch vụ của bạn.

Kết quả khi chèn Facebook Messenger
Kết quả sau khi chèn Facebook Messenger vào web.

→ Xem demo tại đây.

Ok, giờ sẽ là hướng dẫn cho bạn cách nhúng:

Lưu ý: bạn phải có 1 fanpage và là quản trị viên.

Bước 1Vào fanpage của bạn https://facebook.com/fanpagecuaban/ → “Cài đặt” → “Nhắn tin” → “Thêm Messenger vào trang web“, click Bắt đầu.

Bạn xem hình hướng dẫn.

Bước 2: Cấu hình theo hướng dẫn Facebook. Có 3 bước mà Facebook sẽ hướng dẫn. Xem ảnh hướng dẫn.

nhúng facebook messenger vào web - bước 2

Sau cùng, Facebook sẽ cho bạn 1 đoạn code, bạn copy và Paste (dán) vào website, dán vào sau thẻ <body> hay trước thẻ đóng </body> đều được.

» Nhớ nhấn lưu, bạn load lại web để xem kết quả.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?