Di tích xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

Chùa Linh Gióng, thôn Tân Chung, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa.

STTTên di tíchĐối tượng thờĐịa điểm
1Đình Đông Lâm
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Linh Quang Đô Giang
Diên Bình
Xã Hương Lâm
2Đình Mai Phong
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Cao Sơn
Tam Giang
Xã Mai Trung
3Đình Lý Viên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn
Quý Minh
Tam Giang
Xã Bắc Lý
4Chùa Lý Viên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Bắc Lý
5Chùa Đông Lâm
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hương Lâm
6Chùa Chèo
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Thờ PhậtXã Thái Sơn
7Đình Tân Chung
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Tam Giang
Quý Minh
Xã Đồng Tâm
8Chùa An Lạc
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Mai Đình
9Chùa Nguyễn
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Thờ PhậtXã Mai Đình
10Đình Quế Sơn
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh
Dương Tự Minh
Thiều Dương Công chúa
Xã Thái Sơn
11Di tích lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Bác HồXã Xuân Cẩm
12Đình Ninh Tào
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh
Tam Giang, Diên Bình
Xã Hợp Thịnh
13Chùa Ninh Tào
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hợp Thịnh
14Chùa Diên Phúc
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Thờ PhậtXã Hợp Thịnh
15Đình Thắng Núi
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Dương Tự MinhXã Đức Thắng
16Đình Đồng Áng
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Ngũ vị Thành hoàng:
Đại Đông Giang
Tiểu Đông Giang
Cao Sơn, Quý Minh
Thiều Dương Công chúa
Xã Đồng Tâm
17Chùa Y Sơn
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hòa Sơn
18Đình Thanh Vân
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Cao Sơn, Quý MinhXã Thanh Vân
19Đình Đoan Bái
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Lý Cương Nghĩa
Đào Thiên Nương
(thánh phụ, thánh mẫu)
Xã Đoan Bái
20Lăng Chúa Đôi
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Ngô Công MỹXã Thái Sơn
21Chùa An Thất
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hoàng An
22Chùa Hưng Phúc
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Thờ PhậtXã Quang Minh
23Đình Vạn Thạch
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Diên Bình Công chúa
Cao Sơn, Quý Minh
Xã Hoàng Vân
24Đình Nga Trại
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý MinhXã Hương Lâm
25Chùa Nga Trại
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hương Lâm
26Đình Ngọc Thành
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh
Lâm Giang Đô thống
Xã Ngọc Sơn
27Chùa Ngọc Thành
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Ngọc Sơn
28Nghè Cầu Hang
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Diên Bình Công chúaXã Hoàng Vân
29Chùa Tường Vân
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hòa Sơn
30Chùa Diên Quang
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Xuân Cẩm
31Đình Cẩm Hoàng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam Giang
Từ Nhan
Hằng Nga công chúa
Xã Xuân Cẩm
32Chùa Cẩm Hoàng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Xuân Cẩm
33Chùa Thanh Quốc
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Mai Đình
34Chùa Cả
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Thờ PhậtXã Bắc Lý
35Đình Ngọ Xá
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam GiangXã Châu Minh
36Đình Trung Hòa
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam Giang
Cao Sơn
Quý Minh
Xã Mai Trung
37Chùa Trung Hòa
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Mai Trung
38Lăng Nội Dinh
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Ngô Tướng CôngXã Mai Trung
39Nghè Ngũ Giáp
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam Giang
Đức Trương Kiền
(con thứ tư của Trương Hống)
Xã Mai Đình
40Đình An Cập
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý MinhXã Hoàng An
41Chùa An Cập
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hoàng An
42Chùa Non Xuân
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Lương Phong
43Chùa Pháp Lôi
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Lương Phong
44Nghè Chớp
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý MinhXã Lương Phong
45Đình Hữu Định
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam GiangXã Quang Minh
46Chùa Hữu Định
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Quang Minh
47Đình Mai Sơn
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Hùng Linh CôngXã Hùng Sơn
48Chùa Thái Hòa (Chùa Hòa Tiến)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hùng Sơn
49Chùa Linh Gióng (Chùa Tân Trung)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Đồng Tân
50Đình Hạc Lâm
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Linh Quang hiển ứng
Đô Giang phả trạch
Diên Bình phu nhân
Xã Hương Lâm
51Chùa Già Đề (Chùa Hạc Lâm)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hương Lâm
52Đình Đồng Tâm
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Dương Tự Minh
Diên Bình công chúa
Xã Thái Sơn
53Chùa Linh Quang
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hương Lâm
54Đình Phúc Linh
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh, Đổng VĩnhXã Hương Lâm
55Lăng Vân Cẩm
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Nguyễn Hạnh ThôngXã Đông Lỗ
56Đình Lạc Yên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý MinhXã Hoàng Vân
57Đình Thường Hạ
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Dương Tự Minh
Diên Bình công chúa
Xã Thường Thắng
58Chùa Linh Sóc
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Thường Thắng
59Đình Sơn Giao
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thanh Công
Kỳ Công
Kim Nương
Xã Ngọc Sơn
60Chùa Vĩnh Linh
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Ngọc Sơn
61Đền Long Động
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Nguyệt Hoa công chúa
Cao Sơn, Đổng Vĩnh
Tam Giang
Xã Bắc Lý
62Đình Đa Hội
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh
Đức Vua Bà
Thánh Tam Giang
Trương Đạm Nương
Xã Hợp Thịnh
63Đình Thượng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh
Độc Cước Tiêu Sơn
Xã Lương Phong
64Chùa Thượng Quang
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Lương Phong
65Đình Danh Thượng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Dương Tự MinhXã Danh Thắng
66Chùa Danh Thượng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Danh Thắng
67Chùa Hưng Phúc (Chùa Ngọc Lâm)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hoàng Thanh
68Chùa Chúng (Hồng Phúc Tự)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Đông Lỗ
69Chùa Cả (Diên Khánh Tự)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hương Lâm
70Chùa Vai (Phúc Linh tự)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Đoan Bái
71Đình Phú Thuận
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cung Nghị Đại Vương
Diên Bình Công chúa
Xã Đoan Bái
72Chùa Phú Thuận
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Đoan Bái
73Đình Trung Đồng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý MinhXã Đức Thắng
74Đình Hương Thịnh
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam GiangXã Quang Minh
75Đình Trung Sơn
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Dương Tự MinhXã Thái Sơn
76Chùa Trung Sơn
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Thái Sơn
77Đình Vân Cẩm
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý MinhXã Đông Lỗ
78Chùa Vân Cẩm
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Đông Lỗ
79Đình Trên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam GiangXã Đoan Bái
80Chùa Cẩm Xuyên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Xuân Cẩm
81Đình Nội Hương
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Đương Giang Đại Vương
Linh Giang Thiên Thánh
Hồng Thánh Linh Thông
Linh Quang hiển thánh
Xã Hương Lâm
82Đình Hương Ninh
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh
Tam Giang
Xã Hợp Thịnh
83Chùa Hương Ninh
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hợp Thịnh
84Chùa Ngọ Khổng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Châu Minh
85Đình Hà Nội
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Thánh Tam GiangXã Đại Thành
86Chùa Thái Thọ
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Thái Sơn
87Đình Hưng Đạo
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Cao Sơn, Quý MinhXã Đông Lỗ
88Chùa Hưng Đạo
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Đông Lỗ
89Đình làng San
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Thánh Cao SơnXã Mai Đình
90Chùa Làng San
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Mai Đình
91Đền Tam Đông Vọng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Nhị vị thần Tri NôngXã Lương Phong
92Lăng cụ Nghè Sổ (Đình Nguyên Nguyễn Đình Tuân)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ cụ Nghè Sổ (Đình Nguyên Nguyễn Đình Tuân)Xã Mai Đình
93Lăng họ Hà
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tướng công Hà Phúc Tuệ-một vị quan lớn từng giữ chức Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Ty lễ giám, Kiếm Thái giám Cấp vũ hầu dưới triều vua Lê chúa TrịnhXã Đoan Bái
94Đình làng Vai
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Đức Thánh Tam GiangXã Đoan Bái
95Đình Bé
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Nơi thờ đức Vua bà, người đã có công dẹp giặc Ân, diệt bầy lang thú từ thời Hùng Vương đem cuộc sống yên bình cho dân nên được nhân dân quanh vùng Thù Sơn suy tôn làn Thành HoàngXã Hòa Sơn
96Đình Ngũ Phúc
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thánh Tam GiangXã Châu Minh
97Đình làng Quyền
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tích thờ những người có công với dân với nước dưới triều vua Trần Dụ Tông là ba anh em: Thanh Công Bản Cảnh Chiêu Thảo Đại Vương, Kỳ Công Bản Cảnh Chiêu Báo Đại vương và Kim Nương Bá Kỳ Đô công chúa đã có nhiều công lao đánh đuổi giặc phương Bắc xâm lượcXã Ngọc Sơn
98Đình làng Dật
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thánh Tam GiangXã Hợp Thịnh
99Đình Cẩm Xuyên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Quý Minh, Tam Giang, Đương GiangXã Vân Cẩm
100Chùa Ngọc Hiên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Hương Lâm
101Chùa Linh Sơn
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Lương Phong
102Đình Phúc Thắng Hạ
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Cao Minh, Quý MinhXã Danh Thắng
103Chùa Lạc Yên Di tích Lịch sử -Văn hóaThờ PhậtXã Hoàng Vân
104Mộ và từ đường tiến sĩ Trịnh Ngô Dụng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tiến sĩ Trịnh Ngô DụngXã Hoàng Vân
105Chùa Xuân Biền
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ PhậtXã Xuân Biền

 

 

 

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Địa chỉ phòng khám đa khoa Bảo Việt Bảo Việt Nam Định Bệnh chlamydia bệnh giang mai và cách điều trị Bệnh giang mai Bệnh mụn rộp sinh dục Bệnh sùi mào gà có chữa được không Bệnh sùi mào gà Bệnh sùi mào gà và cách chữa trị Bệnh viện nào khám sùi mào gà Bệnh xã hội Cách chữa bệnh giang mai Cách chữa bệnh lậu ở Nam giới Cách chữa bệnh sùi mào gà ở nữ giới xét nghiệm bệnh sùi mào gà ở đâu Chữa bệnh lậu ở Nam Định Chữa bệnh lậu ở Thái Bình Chữa sùi mào gà ở Thái Bình Dấu hiệu nhận biết mắc bệnh lậu Chữa sùi mào gà tại Nam Định Bệnh lậu có chữa được không Khám bệnh lậu ở Nam Định Khám bệnh lậu ở Thái Bình Khám bệnh lậu tại Nam Định Chữa bệnh lậu tại Nam Định Chữa sùi mào gà ở Nam Định Khám sùi mào gà ở đâu Nam Định Khám sùi mào gà ở Nam Định cách chữa bệnh sùi mào gà ở nam giới khám sùi mào gà ở Thái Bình Phòng khám bệnh lậu ở Nam Định Phòng khám đa khoa Nam Định Phòng khám tại Nam Định Địa chỉ chữa sùi mào gà Phong kham da khoa nam dinh phòng khám chữa bệnh lậu hẹp bao quy đầu có nguy hiểm không phòng khám tại Thái Bình Các bệnh hậu môn Các bệnh hậu môn thường gặp Chữa bệnh trĩ ở Thái Bình Chữa bệnh trĩ tại Nam Định bệnh trĩ Địa chỉ khám chữa bệnh trĩ ở Nam Định Khám bệnh trĩ ở Nam Định Chữa bệnh trĩ ở Nam Định Khám bệnh trĩ ở Thái Bình Phòng khám trĩ tại Nam Định Polyp hậu môn Bệnh táo bón Bảo Việt Thái Bình Thai kỳ khỏe mạnh Chữa sùi mào gà Tiêm phòng ung thư cổ tử cung Bệnh viện nam khoa Nam Định Máu báo thai Dấu hiệu mang thai Nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào Nguyên nhân gây nên xuất huyết âm đạo Máu báo thai xuất hiện khi nào Phòng khám Bảo Việt Nam Định có tốt không Phòng khám Bảo Việt Thái Bình có tốt không Phòng khám đa khoa Bảo Việt Ra máu báo thai kèm đau bụng Cấy que tránh thai có an toàn không Phòng khám đa khoa bảo việt Chuỗi hạt ngọc ở Nam Giới cách trị ngứa vùng kín Bệnh viện phụ khoa Thái Bình phòng khám đa khoa Thái Bình Bệnh viện chữa nam khoa Viêm nhiễm phụ khoa có gây vô sinh không? viêm vòi trứng Xuất tinh sớm có chữa được Hẹp bao quy đầu Bệnh liệt dương có chữa khỏi được không Bệnh viêm đường tiết niệu ở nam giới Bệnh viêm tuyến tiền liệt Dấu hiệu viêm tuyến tiền liệt Bệnh viện nam khoa Nam Định Cách chữa xuất tinh sớm khi quan hệ Điều trị hẹp bao quy đầu Cắt bao quy đầu ở Thái Bình Chảy dịch mủ vàng ở niệu đạo /đầu dương vật chảy mủ trắng địa chỉ khám nam khoa uy tín Chỉnh hình bộ phận sinh dục Chi phí cắt bao quy đầu là bao nhiêu Cơ sở cắt bao quy đầu ở Nam Định Dài bao quy đầu Dấu hiệu hẹp bao quy đầu ở người lớn Địa chỉ bệnh viện khám nam khoa Bệnh viện nam khoa Thái Bình Phòng khám nam khoa nam định Địa chỉ chữa rối loạn cương dương Địa chỉ điều trị rối loạn dương cương tại Nam Định Địa chỉ phòng khám nam khoa ở Nam Định Địa chỉ phòng khám nam khoa ở Thái bình Địa chỉ phòng khám nam khoa tại Nam Định Phòng khám nam khoa tại nam định Khám nam khoa nam định Phòng khám nam khoa online Phòng khám nam khoa uy tín Khám nam khoa ở Nam Định Nguyên nhân viêm tinh hoàn Bệnh hẹp bao quy đầu ở người lớn Bệnh viện chuyên khoa nam Bệnh viện chữa bệnh nam khoa ở Nam Định Bệnh viện chữa bệnh nam khoa tốt nhất Phòng khám nam khoa ở đâu tốt Phòng khám nam khoa ở Thái Bình Cắt bao quy đầu ở nam Định Rối loạn chức năng sinh dục nam Phòng khám cắt bao quy đầu Viêm nhiễm cơ quan sinh dục Rối loạn cương dương Rối loạn chức năng sinh dục Phòng khám nam khoa Thái Bình Dia chi kham nam khoa uy tin Bệnh viêm bàng quang cấp Bệnh viêm bàng quang Viêm cơ quan sinh dục nam Viêm túi tinh Xuất tinh ra máu Cách chữa bệnh viêm nhiễm phụ khoa Cách điều trị viêm cổ tử cung Phòng khám phụ khoa uy tín Chu kỳ kinh nguyệt Bệnh phụ khoa Bệnh rối loạn chức năng tình dục Địa chỉ cắt bao quy đầu tại Nam Định Địa chỉ chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung uy tín tại Nam Định Bệnh u xơ tử cung Viêm buồng trứng Bệnh viêm cổ tử cung Bệnh viện bảo việt nam định Bệnh viện phụ khoa Nam Định uy tín Biểu hiện của viêm lộ tuyến cổ tử cung Biểu hiện của viêm nhiễm phụ khoa Buồng trứng đa nang Các bệnh ở buồng trứng Chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung cách điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung Khám phụ khoa ở Thái Bình Phòng khám phụ khoa uy tín Nam Định Địa chỉ khám phụ khoa uy tín Địa chỉ phá thai an toàn ở Nam Định Bệnh viện phụ khoa Nam Định Điều trị bệnh phụ khoa Kế hoạch hóa gia đình Phong kham phu khoa o Nam Dinh Khám phụ khoa ở Nam Định phá thai ở Thái Bình Phòng khám phụ khoa ở Thái Bình uy tín Phòng khám phụ khoa uy tín ở Nam Định Phá thai ở Nam Định Địa chỉ phá thai ở Nam Định Phá thai an toàn Địa chỉ phòng khám bảo việt nam định Phòng khám Nam Định Phòng khám phụ khoa Nam Định Phòng khám phụ khoa ở Thái Bình Phòng khám phụ khoa uy tín ở Thái Bình Phòng khám phụ khoa ở Nam Định Viêm phụ khoa và cách điều trị Hút thai ở nam định Phòng khám phụ khoa Thái Bình bệnh viêm lộ tuyến tử cung cách chữa vô sinh ở nữ giới Các bệnh phụ khoa bệnh viện hiếm muộn Triệu chứng viêm lộ tuyến cổ tử cung Phòng khám phá thai Nam Định Đặt vòng tránh thai Vá màng trinh Viêm buồng trứng có thai được không Viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì Dấu hiệu nhận biết bệnh sùi mào gà chữa bệnh sùi mào gà hết bao nhiêu tiền Sùi mào gà có ngứa không đầu dương vật chảy mủ trắng khám sùi mào gà ở Hà Nam địa chỉ phòng khám đa khoa Bảo Việt Nam Định Dương vật nổi hạch Bệnh sùi mào gà có nguy hiểm không? Mụn rộp sinh dục có nguy hiểm không nổi mụn ngứa ở vùng kín nữ Triệu chứng bệnh lậu ở nam giới Phòng khám chữa trĩ tại Nam Định bệnh trĩ nội và cách chữa phòng khám trĩ tại thái bình Bệnh trĩ chữa ở đâu tốt nhất Tiểu ra máu phòng khám phụ khoa ở Hà Nam đau nhức tinh hoàn địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nam địa chỉ phòng khám nam khoa tại Nam Định địa chỉ phòng khám nam khoa ở Hà Nam khám bệnh lậu ở Hà Nam Phòng khám Bảo Việt có tốt không Phòng khám Bảo Việt có tốt không Phòng khám bệnh viện đa khoa Bảo Việt sưng vùng kín ở nữ phòng khám đa khoa Hà Nam phòng khám phụ khoa Hà Nam Phòng khám thái Bình khám bệnh trĩ ở Hà Nam Hẹp bao quy đầu là như thế nào Bao nhiêu tuổi cắt bao quy đầu Bao quy đầu dài có sao không Bệnh viện chữa bệnh nam giới Bệnh viện nam khoa Đau tinh hoàn bên phải Dương vật có bựa trắng phòng khám nam khoa tốt nhất Bệnh viện nam khoa Nam Định Có nên cắt bao quy đầu không nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào Bác sĩ phụ khoa Tiểu nhiều tiểu buốt bị viêm lộ tuyến có nên đốt không phá thai không đau bao nhiêu tiền Biện pháp phá thai an toàn nhất hiện nay Hút thai có ảnh hưởng gì Địa chỉ phá thai an toàn ở Thái Bình Địa chỉ phá thai an toàn ở Thái Bình Phòng khám phá thai ở Nam Định Nang naboth cổ tử cung phá thai có ảnh hưởng gì không Phòng khám phá thai Thái Bình bị viêm lộ tuyến có nên đốt không bệnh viện chữa vô sinh bệnh viêm phụ khoa thu hẹp vùng kín giá bao nhiêu cách chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung tốt nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *