Sang tên sổ đỏ có phải đo đạc lại không là vấn đề được nhiều người quan tâm trước khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.Sổ đỏ, sổ hồng là tên gọi của người dân về loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.Sang tên sổ đỏ là cách gọi phổ biến dùng để chỉ thủ tục chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. Tùy thuộc vào việc chuyện nhượng, tặng cho một phần hay toàn bộ thửa đất mà có quy định khác nhau về việc đo đạc khác nhau.

Thủ tục sang tên Sổ đỏ khác nhau. Đồ họa: M.H© Được Lao Động cung cấp Thủ tục sang tên Sổ đỏ khác nhau. Đồ họa: M.HSang tên sổ đỏ toàn bộ thửa đất

Theo Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng, tặng cho thì không có quy định phải đo đạc lại thửa đất.

Bên cạnh đó, khoản 1.1 Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT cũng quy định việc chỉnh lý bản đồ địa chính thực hiện trong các trường hợp như:

Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới (trừ các đối tượng là công trình, xây dựng và tài sản trên đất); thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất (trừ các đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất).

Thay đổi diện tích thửa đất; thay đổi mục đích sử dụng đất; thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất; thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp; thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia; thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình; thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ.

Mốc giới, đường địa giới hành chính trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong các trường hợp có quyết định thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành chính mới, đã lập hồ sơ địa giới, cắm mốc địa giới trên thực địa.

Mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong các trường hợp mốc giới mới được cắm trên thực địa và có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chỉnh lý, bổ sung thông tin về địa danh, địa vật định hướng và các thông tin thuộc tính khác do cơ quan quản lý đất đai các cấp tự quyết định khi phát hiện có thay đổi.

Vậy, việc đo đạc không phải là thủ tục hành chính riêng khi chuyển nhượng, tặng cho nên không bắt buộc 100% trường hợp phải thực hiện.

Sang tên sổ đỏ một phần thửa đất

Tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Như vậy, khi chuyển nhượng, tặng cho một phần thửa đất phải đo đạc tách thửa, nếu không sẽ không thể sang tên sổ đỏ.