Golf thú vị: Tìm hiểu luật chơi golf: Đánh bóng sai vị trí

Khi người chơi được yêu cầu hoặc được phép thực hiện cú đánh tiếp theo từ vị trí của cú đánh trước đó, cách người chơi đưa bóng vào trong cuộc phụ thuộc vào khu vực sân nơi cú đánh trước đó được thực hiện. Ảnh: Randa

Nếu người chơi golf đánh bóng ở sai vị trí thì phải xử lý thế nào?

14.6 Thực hiện cú đánh tiếp theo từ vị trí của cú đánh trước đó.

Luật này được áp dụng bất kỳ khi nào người chơi được yêu cầu hoặc được cho phép bởi luật để thực hiện cú đánh tiếp theo từ vị trí của cú đánh trước đó (nghĩa là khi thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách, hoặc khi đánh lại sau khi cú đánh bị hủy hoặc không được tính).

Cách mà người chơi phải đưa bóng vào trong cuộc phụ thuộc vào khu vực sân nơi cú đánh trước đó được thực hiện.

Trong tất cả các tình huống này, người chơi có thể sử dụng bóng gốc hoặc một bóng khác.

A. Cú đánh trước đó từ khu vực phát bóng

Bóng gốc hoặc một bóng khác phải được đánh từ bất kỳ đâu bên trong khu vực phát bóng (và có thể được đặt trên tee) theo Luật 6.2b.

B. Cú đánh trước đó từ khu vực chung, khu vực phạt hoặc bẫy cát

Bóng gốc hoặc một bóng khác phải được thả trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

Điểm tham chiếu: Vị trí của cú đánh trước đó (nếu không biết thì phải ước lượng).

Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều-dài-gậy-đo, nhưng với các giới hạn sau:

Giới hạn của khu vực giải thoát:

– Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu, và

– Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.

Tìm hiểu luật chơi golf: Đánh bóng sai vị trí

C. Cú đánh trước đó từ khu vực gạt bóng

Bóng gốc hoặc một bóng khác phải được đặt ở vị trí của cú đánh trước đó (nếu không biết thì phải ước lượng) (Luật 14.2), theo quy trình đặt lại bóng của Luật 14.2b(2) và 14.2e.

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 14.6: Hình Phạt Chung Theo Luật 14.7a. 

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

14.7 Đánh bóng sai vị trí

A. Nơi bóng phải được đánh

Sau khi bắt đầu một hố:

Người chơi phải thực hiện mỗi cú đánh từ nơi mà bóng của họ đến nằm yên, trừ khi luật yêu cầu hoặc cho phép người chơi đánh bóng từ nơi khác (Luật 9.1).

Người chơi không được đánh bóng trong cuộc của họ sai vị trí.

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm luật 14.7a: Hình phạt chung.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

B. Làm thế nào để hoàn thành hố sau khi đánh bóng sai vị trí trong đấu gậy

(1) Người chơi phải quyết định kết thúc hố với bóng đánh sai vị trí hoặc sửa lỗi bằng cách đánh bóng đúng vị trí. Việc người chơi làm gì tiếp theo phụ thuộc vào việc đó có phải là vi phạm nghiêm trọng không – nghĩa là người chơi có được lợi thế lớn khi đánh bóng sai vị trí:

Không phải vi phạm nghiêm trọng. Người chơi phải hoàn thành hố với bóng đánh sai vị trí, mà không phải sửa lỗi.

Vi phạm nghiêm trọng.

– Người chơi phải sửa lỗi bằng cách hoàn thành hố với bóng đánh đúng vị trí theo luật.

– Nếu người chơi không sửa lỗi trước khi thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác, hoặc đối với hố cuối cùng của vòng đấu, trước khi nộp bảng điểm, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.

Làm gì nếu không chắc chắn là vi phạm có nghiêm trọng không. Người chơi nên hoàn thành hố với cả bóng được đánh sai vị trí và một bóng thứ hai được đánh đúng vị trí theo luật.

(2) Người chơi khi cố sửa lỗi phải báo cáo với hội đồng. Nếu người chơi cố sửa lỗi theo (1) bằng cách đánh bóng đúng vị trí:

Người chơi phải báo sự việc với Hội Đồng trước khi nộp bảng điểm.

Điều này được áp dụng khi người chơi hoàn thành hố với chỉ bóng đó hoặc với hai bóng (và cho dù kết quả của hai bóng là như nhau).

Nếu người chơi không báo cáo sự việc với Hội Đồng, họ sẽ bị truất quyền thi đấu.

(3) Khi chơi cố sửa lỗi, Hội Đồng sẽ quyết định kết quả của người chơi. Kết quả hố của người chơi sẽ phụ thuộc vào việc Hội Đồng quyết định có vi phạm nghiêm trọng khi đánh bóng gốc sai vị trí không:

Không phải vi phạm nghiêm trọng.

– Kết quả với bóng đánh sai vị trí được tính, và người chơi sẽ nhận hình phạt chung theo Luật 14.7a (nghĩa là cộng hai gậy phạt vào kết quả của bóng đó).

– Nếu có đánh bóng thứ hai, tất cả các cú đánh với bóng đó (gồm các cú đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.

Vi phạm nghiêm trọng.

– Kết quả của bóng đánh để sửa lỗi đánh sai vị trí được tính, và người chơi sẽ nhận hình phạt chung theo Luật 14.7a (nghĩa là cộng hai gậy phạt vào kết quả của bóng đó).

– Cú đánh vào bóng gốc sai vị trí và các cú đánh khác với bóng này (gồm các cú đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.

– Nếu bóng được đánh để sửa lỗi cũng được đánh sai vị trí:

     + Nếu Hội Đồng quyết định đó không phải là vi phạm nghiêm trọng, người chơi sẽ nhận hình phạt chung (thêm hai gậy phạt nữa) theo Luật 14.7a, với tổng cộng bốn gậy phạt được cộng vào kết quả của bóng đó (hai vì đánh bóng gốc sai vị trí và hai vì đánh bóng còn lại sai vị trí).

     + Nếu Hội Đồng quyết định đó là vi phạm nghiêm trọng, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.

(Còn tiếp)

Related Posts

Kinh Bắc News

Kinh Bắc Web Blog’s chuyên cập nhật chia sẻ thông tin kiến thức kinh nghiệm thiết kế và nhiều nội dung hấp dẫn. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức thông tin thú vị nhé. Website: kinhbacweb.com | tinhocbacninh.biz.vn | tinhdautamngoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *