Căn cứ quân sự huấn luyện lính tình nguyện nước ngoài ở phía Tây Ukraine đã bị xóa sổ hoàn toàn sau khi trúng cơn mưa tên lửa từ quân đội Nga.

Ba Lan khiep via khi ten lua Nga doi nhu mua sat bien gioi

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Bài viết cùng chủ đề: