Chính thức công bố Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025

Để hỗ trợ cho việc phát triển hạ tầng số và dịch vụ số, chuyển đổi Internet sang thế hệ địa chỉ mới IPv6 cần diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn và rộng hơn nữa, Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 sẽ tiên phong và đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của Cơ quan nhà nước…

Chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng IPv6 là một trong giải pháp và nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  Đối với khối các doanh nghiệp, nhờ triển khai xuất sắc Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (2011 – 2019), hiện các doanh nghiệp đã cung cấp rộng rãi, ổn định dịch vụ Internet IPv6. Tuy nhiên, việc chuyển đổi IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ công của khối cơ quan nhà nước (CQNN) còn cần các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy.

Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 tiên phong và đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của CQNN. Trong giai đoạn 05 năm tới, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) xác định thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi IPv6 Việt Nam sẽ tập trung vào khối cơ quan nhà nước. Với mục tiêu đó, Bộ đã chính thức ban hành Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 giao Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chủ trì thực hiện.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cùng các đại biểu bấm nút khai trương Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025. Ảnh: mic.gov.vn
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cùng các đại biểu bấm nút khai trương Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025. Ảnh: mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông tiên phong và đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của CQNN; xúc tiến, hỗ trợ và đảm bảo cho việc thực hiện thành công toàn bộ quá trình chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của CQNN. Đối tượng của Chương trình IPv6 For Gov là toàn bộ các cơ quan Nhà nước; các đơn vị chuyên trách CNTT của khối Bộ/Ngành, các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố.

Chương trình IPv6 For Gov định hướng, thúc đẩy, hỗ trợ cơ quan nhà nước chuyển đổi IPv6 thành công trên mạng lưới, dịch vụ, song song với quy hoạch nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống CNTT, kết nối Internet, cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước một cách thống nhất, đồng bộ, hiện đại để đảm bảo an toàn thông tin, phát triển hạ tầng số, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp về nhu cầu truy cập, sử dụng dịch vụ cơ quan nhà nước qua IPv6. Tăng cường tỷ lệ sử dụng IPv6 trong cơ quan nhà nước tương đương với tỷ lệ sử dụng IPv6 chung trên mạng Internet Việt Nam, phù hợp với xu thế chuyển đổi công nghệ IPv6 chung của thế giới.

Các mục tiêu trọng tâm của chương trình IPv6 For Gov  bao gồm: 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ, Ngành) ban hành và thực hiện thành công Kế hoạch chuyển đổi IPv6; 100% Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công của cơ quan nhà nước hoạt động tốt với IPv6, sẵn sàng khả năng hoạt động thuần IPv6; Chuyển đổi toàn bộ hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ kết nối Internet và mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) của khối cơ quan nhà nước sang hoạt động với IPv6; sẵn sàng hoạt động thuần IPv6; Tỷ lệ sử dụng IPv6 trong cơ quan nhà nước tương đương tỷ lệ sử dụng IPv6 chung trên mạng Internet Việt Nam (đạt mức 70% – 80%, sẵn sàng hoạt động thuần IPv6 vào năm 2025).

Trên cơ sở những mục tiêu đã được xác định cụ thể bằng những chỉ số đo lường, Cchương trình IPv6 For Gov sẽ tập trung theo 03 mảng công tác trọng tâm: Truyền thông và phát triển nguồn nhân lực; Chính sách, tài nguyên và Công nghệ để thúc đẩy, hỗ trợ khối cơ quan nhà nước hoàn thành mục tiêu chuyển đổi IPv6 và sẵn sàng triển khai công nghệ thuần IPv6.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) được giao là đơn vị chủ trì triển khai Cchương trình IPv6 For Gov. Với vai trò chủ trì, VNNIC sẽ phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ TTTT (Cục Tin học hóa, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Viễn thông) để dẫn dắt, tư vấn, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương trong công tác chuyển đổi IPv6 và tái cấu trúc hạ tầng mạng lưới CQNN theo hướng hiện đại.

VNNIC sẽ đóng vai trò trung tâm, đầu mối tổng hợp, theo dõi, giám sát thông tin để hỗ trợ các đơn vị bám sát và thực hiện hoàn tất chỉ tiêu của Chương trình IPv6 For Gov; Chủ trì hoạt động hỗ trợ, tư vấn, đào tạo các Bộ, Ngành, Tỉnh, thành phố trong Chương trình. Xây dựng dữ liệu thống kê, giám sát dashboard về mức độ ứng dụng IPv6 của Bộ, ngành, địa phương; Xây dựng và phát triển tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Chương trình IPv6 For Gov.

Một số chỉ tiêu quan trọng của Chương trình IPv6 For Gov:

– Đến năm 2022: 50% Bộ, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch chuyển đổi IPv6 và chuyển đổi thành công IPv6 cho Cổng TTĐT, Cổng dịch vụ công hoạt động với IPv6.

– Đến năm 2025:

+ 100% Bộ, Ngành, tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch; 100% Cổng Thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công hoạt động tốt với IPv6; 100% Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc chuyển đổi IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ và sẵn sàng hoạt động thuần IPv6.

+ Tỷ lệ sử dụng IPv6 trong cơ quan nhà nước tương đương tỷ lệ sử dụng IPv6 chung trên mạng Internet Việt Nam (đạt mức 70% – 80%, sẵn sàng hoạt động thuần IPv6 vào năm 2025).

Phạm Lê – VNmedia.vn

Related Posts

Kinh Bắc News

Kinh Bắc Web Blog’s chuyên cập nhật chia sẻ thông tin kiến thức kinh nghiệm thiết kế và nhiều nội dung hấp dẫn. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức thông tin thú vị nhé. Website: kinhbacweb.com | tinhocbacninh.biz.vn | tinhdautamngoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *