Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát chặt chẽ, qua 20 ngày toàn tỉnh không ghi nhận ca dương tính mới trong cộng đồng; ngày thứ 8 không có lây nhiễm thứ phát.

Để các hoạt động kinh tế – xã hội từng bước trở lại trong trạng thái bình thường mới, Chủ tịch UBND tỉnh cho phép hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ 06 giờ ngày 13/8/2021, thời gian hoạt động không quá 21 giờ hằng ngày, cụ thể:

– Các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời tập trung không quá 10 người, đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người.

– Các cơ sở cắt tóc, gội đầu không tập trung quá 05 người.

– Các dịch vụ ăn, uống, giải khát:

+ Các quán bán hàng ăn sáng hoạt động trở lại nhưng phải lắp đặt tấm kính chắn tại các bàn ăn, đảm bản giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người, không quá 10 người trong cùng một thời điểm.

+ Các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng dịch vụ ăn, uống, cà phê: Không phục vụ ăn, uống tại chỗ, chỉ bán mang về.

+ Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh và các tuyến xe buýt nội tỉnh.

Đối với các lĩnh vực hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm hướng dẫn “5K” của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quy dịnh phòng, chống dịch Covid-19. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?