5 Năm kết quả Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam

Bạn nên xem thêm

PAPI là gìChỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam

PAPI là chương trình nghiên cứu quan trọng về quản trị do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khởi xướng từ năm 2009. Chỉ số PAPI đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân

Chỉ số PAPI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 5 năm

 

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.InfoGraphics – VietnamPlusNăm 2020, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Cần Thơ cao nhất trong 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Test Drive

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.