Đầu tư gần 2,8 nghìn tỷ xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III-phân khu 2

Đầu tư gần 2,8 nghìn tỷ xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III-phân khu 2
Dự án cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III – phân khu 2 có tổng diện tích 208,54 ha được thực hiện tại xã Việt Hùng, xã Phù Lương và xã Quế Tân, huyện Quế Võ với tổng nguồn vốn là 2.779,486 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư – Công ty Mạnh Đức (TNHH) là 430 tỷ đồng; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Khu Công nghiệp Quế Võ III
Khu Công nghiệp Quế Võ III

Dự án cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III – phân khu 2 có tổng diện tích 208,54 ha được  thực hiện tại xã Việt Hùng, xã Phù Lương và xã Quế Tân, huyện Quế Võ với tổng nguồn vốn là 2.779,486 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư – Công ty Mạnh Đức (TNHH) là 430 tỷ đồng; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật. Việc triển khai Dự án phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện Dự án.

Việc tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện Dự án; bảo đảm không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện Dự án. Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu Nhà đầu tư ký quỹ để đảm bảo thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định của pháp luật về khoáng sản; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động, phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong KCN; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất…

Related Posts

Kinh Bắc News

Kinh Bắc Web Blog’s chuyên cập nhật chia sẻ thông tin kiến thức kinh nghiệm thiết kế và nhiều nội dung hấp dẫn. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức thông tin thú vị nhé. Website: kinhbacweb.com | tinhocbacninh.biz.vn | tinhdautamngoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *