Mã code thanh liên hệ đẹp cho website

Mã code thanh liên hệ đẹp cho website. Copy đoạn code sau chèn vào phần đầu trang web hoặc dùng công cụ chèn mã vào website bằng cong cụ Insert Header and Footer Plugin với website dùng mã nguồn WordPress
<!– start Simple Custom CSS and JS –>
<style type=”text/css”>
  .mmt-app {
  background: -moz-linear-gradient(45deg, #02cce1 0%, #2665f2 29%, #ff00f7 66%, #b90202 100%);
  background: -webkit-linear-gradient(45deg, #02cce1 0%,#2665f2 29%,#ff00f7 66%,#b90202 100%);
  background: linear-gradient(45deg, #02cce1 0%,#2665f2 29%,#ff00f7 66%,#b90202 100%);
  background-size: 400% 400%;
  -webkit-animation: Gradient 15s ease infinite;
  -moz-animation: Gradient 15s ease infinite;
  animation: Gradient 15s ease infinite;
  }
  @-webkit-keyframes Gradient {
  0% {
  background-position: 0 50%
  }
  50% {
  background-position: 100% 50%
  }
  100% {
  background-position: 0 50%
  }
  }
  @-moz-keyframes Gradient {
  0% {
  background-position: 0 50%
  }
  50% {
  background-position: 100% 50%
  }
  100% {
  background-position: 0 50%
  }
  }
  @keyframes Gradient {
  0% {
  background-position: 0 50%
  }
  50% {
  background-position: 100% 50%
  }
  100% {
  background-position: 0 50%
  }
  }
  @keyframes morph {
  0% {
  border-radius: 40% 60% 60% 40% / 70% 30% 70% 30%;
  }
  100% {
  border-radius: 40% 60%;
  }
  }
  @keyframes spin {
  to {
  transform: rotate(1turn);
  }
  }
  .mmt-button {
  background-color: #570000;
  }
  .mmt-button {
  display: flex !important;
  align-items: center;
  align-self: stretch;
  padding: 0 10px;
  flex-direction: row;
  cursor: pointer;
  position: relative;
  justify-content: flex-start;
  border-radius: 3px;
  height: 40px;
  margin: 10px 5px;
  }
  .mmt-container–fit .mmt-app {
  display: inline-flex !important;
  border-radius: 4px 4px 0 0;
  overflow: hidden;
  }
  .mmt-app {
  position: fixed;
  display: flex !important;
  justify-content: center;
  box-sizing: border-box;
  min-height: 56px;
  transition: all .24s;
  bottom: 0;
  z-index: 999;
  width: 100%;
  }
  .mmt-menu__item {
  pointer-events: auto;
  }
  .mt-tooltip {
  display: inline-flex !important;
  position: relative;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  }
  .mmt-button {
  background-color: hsla(0,0%,100%,.2);
  }
  .mmt-button__icon–motion {
  animation: tada 1.2s infinite;
  }
  .mmt-button__icon {
  width: 20px;
  height: 20px;
  margin-right: 3px;
  box-sizing: border-box;
  }
  .mmt-container–fit .mmt-button__label {
  white-space: nowrap;
  }
  .mmt-button__label {
  font-size: 16px;
  line-height: 20px;
  }
  .mmt-button__icon–motion {
  animation: tada 1.2s infinite;
  }
  @keyframes tada {
  0% {
  transform: scale(1);
  }
  10%, 20% {
  transform: scale(0.9) rotate(-3deg);
  }
  30%, 50%, 70%, 90% {
  transform: scale(1.1) rotate(3deg);
  }
  40%, 60%, 80% {
  transform: scale(1.1) rotate(-3deg);
  }
  100% {
  transform: scale(1) rotate(0);
  }
  }
  img.mmt-button__icon.mmt-button__icon–motion {
  display: inline-flex;
  vertical-align: middle;
  }
</style>
<!– end Simple Custom CSS and JS –>
<!– start Simple Custom CSS and JS –>
<div class=”mmt-app”>
  <div style=”position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0px; left: 0px opacity: 1; color: rgb(255, 255, 255); pointer-events: none; z-index: -1;”></div>
  <span class=”mmt-menu__item” style=”display: flex;”>
<div class=”mt-tooltip”>
  <span class=”mmt-button call”>
<span></span>
<a href=”tel:0988897680″ rel=”nofollow”>
  <img alt=”url” src=”https://blog.kinhbacweb.com/tools/telephone-call.png” class=”mmt-button__icon mmt-button__icon–motion”>
<span class=”mmt-button__label” style=”color: rgb(255, 255, 255);”>0988897680</span>
</span>
</a></div></span>
<span class=”mmt-menu__item” style=”display: flex;”>
  <div class=”mt-tooltip”>
<span class=”mmt-button facebook”>
  <span></span>
  <a href=”https://zalo.me/0988897680″ rel=”nofollow”>
<img width=”30″ height=”30″ alt=”url” src=”https://blog.kinhbacweb.com/tools/fillcolor-2.png” class=”mmt-button__icon mmt-button__icon–motion”>
  <span class=”mmt-button__label” style=”color: rgb(255, 255, 255);”>Zalo</span>
  </a>
</span>
  </div>
</span>
  <span class=”mmt-menu__item” style=”display: flex;”>
<div class=”mt-tooltip”>
  <span class=”mmt-button facebook”>
<span></span>
<a href=”https://m.me/kinhbacweb” rel=”nofollow”>
  <img alt=”url” src=”https://blog.kinhbacweb.com/tools/messenger.png” class=”mmt-button__icon mmt-button__icon–motion”>
<span class=”mmt-button__label” style=”color: rgb(255, 255, 255);”>Messenger</span>
</a>
  </span>
</div>
  </span>
</div>
  <!– end Simple Custom CSS and JS –>

Related Posts

Kinh Bắc News

Kinh Bắc Web Blog’s chuyên cập nhật chia sẻ thông tin kiến thức kinh nghiệm thiết kế và nhiều nội dung hấp dẫn. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức thông tin thú vị nhé. Website: kinhbacweb.com | tinhocbacninh.biz.vn | tinhdautamngoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *