Tổng hợp các gợi ý/prompt AI cho việc xây dựng lịch bản content marketing

Prompt là gì?

Prompt tạm dịch là dòng lệnh hay là lời nhắc, chúng ta sẽ dùng từ “prompt” thay vì dịch sang tiếng Việt.

Trong AI Art, “prompt” là một thuật ngữ để chỉ một câu hỏi hoặc đề bài được cung cấp cho hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra tác phẩm nghệ thuật (hình ảnh). Prompt có thể được cung cấp dưới dạng văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh. Hiện tại, với SD và MidJourney, prompt cơ bản là dưới dạng văn bản.

Tổng Hợp Các Gợi ý/prompt Ai Cho Việc Xây Dựng Lịch Bản Content Marketing
Tổng Hợp Các Gợi ý/prompt Ai Cho Việc Xây Dựng Lịch Bản Content Marketing

Xem prompt như ngôn ngữ mà bạn cần để nói với một mô hình AI những gì cần vẽ ra. Một prompt tốt có thể làm cho 1 hình ảnh từ đẹp trở nên tuyệt vời hơn.

Ví dụ, prompt cho một hệ thống tạo tranh sơn dầu AI có thể là “Vẽ một bức tranh của một bãi biển hoàng sơn với một chiếc thuyền buồm đang cập bến trên bờ cát trắng“. Dĩ nhiên chúng ta phải nhập prompt bằng tiếng Anh vì các AI Art hiện tại chưa có khả năng hiểu tiếng Việt. Hệ thống AI sẽ sử dụng dữ liệu và mô hình của nó để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đáp ứng prompt này.

Tổng hợp các gợi ý/prompt AI cho việc xây dựng lịch bản content marketing

Tổng Hợp Các Gợi ý/prompt Ai Cho Việc Xây Dựng Lịch Bản Content Marketing
Tổng Hợp Các Gợi ý/prompt Ai Cho Việc Xây Dựng Lịch Bản Content Marketing

Dàn ý Landing page.

Viết Dàn Ý Một Trang Landingpage (Giới Thiệu Ngắn, Tiêu Đề Chính, Tính Năng, Lời Chứng Thực, CTA.), Hơn 300 Từ Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Tiêu đề Google/Facebook Ads.

Viết Tiêu Đề Quảng Cáo Google/facebook, Emoji, Nhấn Mạnh Giá, Lợi Ích, Kêu Gọi Hành Động Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Kịch bản video giới thiệu.

Viết Một Kịch Bản Video Gồm Câu Chuyện, Các Cảnh, Khung Hình, Chuyển Cảnh, Người Dẫn Truyện, Tiết Tấu Để Giới Thiệu Công Ty [tên công ty] hoặc Sản Phẩm [tên Sản Phẩm Của Bạn]

Mô hình AIDA.

Viết Quảng Cáo Sáng Tạo Theo Mô Hình AIDA, Hơn 400 Từ Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Mô hình PAS.

Viết Nội Dung Quảng Cáo 3 Phần Gồm VẤN ĐỀ – NỖI ĐAU – GIẢI PHÁP, Hơn 300 Từ Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Ý tưởng quảng cáo.

Viết Bản Tóm Tắt Quảng Cáo Sáng Tạo Bao Gồm (Mục Tiêu Chính, Đối Tượng, Thông Điệp Chính, Kênh, Sự Khác Biệt, Kết Luận, Hơn 400 Từ Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Mô hình Vấn đề – Giải pháp.

Viết Nội Dung Quảng Cáo Sáng Tạo Đưa Ra VẤN ĐỀ/THÁCH THỨC Sau Đó Cung Cấp GIẢI PHÁP Cho [tên Dịch Vụ/sản Phẩm]

Câu hỏi phỏng vấn.

Liệt Kê Các Câu Hỏi Phỏng Vấn Thường Gặp Về Vị Trí [Digital Marketing]

Facebook Ads.

Viết Nội Dung Quảng Cáo Facebook Ads, 3 Tiêu Đề Chính Với Chữ Cái Đầu Tiên Viết Hoa, Emoji (45 Ký Tự) Và Mô Tả Dài 1 Emoji (250 Ký Tự) Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Google Ads.

Viết Nội Dung Quảng Cáo Google Adwords, 3 Tiêu Đề Chính Với Chữ Cái Đầu Tiên Viết Hoa, Emoji (30 Ký Tự) Và 3 Mô Tả Ngắn (90 Ký Tự) Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Tiêu đề sản phẩm.

Viết 5 Tiêu Đề Dài Liệt Kê 1-2 Công Dụng, Biểu Tượng Emoji, Thông Số Kỹ Thuật, Viết Hoa Chữ Cái Đầu Tiên Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Mô tả sản phẩm.

Viết 1 Bài Mô Tả Sản Phẩm Hay Nhất, Liệt Kê Lợi Ích, Cam Kết, Thông Số Kỹ Thuật, Cách Sử Dụng, CTA Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Lợi ích sản phẩm.

Viết Mô Tả Sản Phẩm Gồm GIỚI THIỆU – TÍNH NĂNG – LỢI ÍCH – LỜI KÊU GỌI Trên 300 Từ Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Mô hình Before – After.

Viết Nội Dung Quảng Cáo Sáng Tạo TRƯỚC VÀ SAU Khi Sử Dụng Cho [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Tiêu đề email.

Viết 5 Tiêu Đề Email Thu Hút, Với Biểu Tượng Emoji, Viết Hoa Chữ Cái Đầu Tiên, [tên Chủ Đề]

Email bất kỳ.

Viết Một Email Hoàn Hảo Về [chủ Đề]

Email cảm ơn.

Viết Email Cảm Ơn [tên Chủ Đề]

Email xác nhận đơn hàng.

Viết Email Xác Nhận Đơn Hàng Cho Khách Hàng [sản Phẩm/số Lượng/mã Đơn]

Email hủy đơn hàng.

Viết Email Thông Báo Đơn Đặt Hàng Của Bạn Đã Bị Hủy [lý Do, Sản Phẩm]

Tiêu đề bài viết.

Viết 5 Tiêu Đề Chính Thu Hút Cho Bài Blog [tên chủ đề], Viết Hoa Chữ Cái Đầu Tiên

Meta description.

Viết 3 Meta Description Chuẩn SEO 60 Ký Tự, Chèn 2 Emoji

Meta title.

Viết 5 Meta Title Chuẩn SEO 60 Ký Tự, Bao Gồm [từ khóa], Emoji, Viết Hoa Chữ Cái Đầu Tiên Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Đoạn mở bài.

Viết Đoạn Giới Thiệu Blog Gồm 200 Từ Về [chủ Đề]

Luận điểm chính.

Viết Đoạn Nội Dung Blog Bao Gồm 4 Luận Điểm (lợi Ích/giá Trị) Và Liệt Kê 3 Gạch Đầu Dòng Diễn Giải Cho Mỗi Phần, Gồm 400 Từ Về [chủ Đề]

Kết bài.

Viết Phần Kết Luận Bài Đăng Trên Blog (Nhắc Lại, Tóm Tắt Bằng Dấu Đầu Dòng, Lời Kêu Gọi Hành Động Sử Dụng Dịch Vụ), Hơn 300 Từ Về [chủ Đề]

CTA (lời kêu gọi).

Viết Lời Kêu Gọi Hành Động Để Thu Hút Sự Chú Ý Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Ý tưởng bài viết.

Viết Một Bài Blog Kiểu Listicle Hơn 400 Từ Về [chủ Đề]

Lập dàn ý bài viết.

Viết Một Bức Thư Ngỏ Từ CEO Thể Hiện Sự Trân Trọng Của Công Ty Bạn Với Khách Hàng Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Thư ngỏ.

Viết Dàn Ý Cho Bài Đăng Trên Blog Với [chủ đề], Bắt Đầu Với Các Dấu Đầu Dòng Được Đánh Số La Mã Và Dấu Đầu Dòng Thông Thường

Câu tiêu đề website.

Viết 5 Tiêu Đề Thu Hút, Hấp Dẫn, Viết Hoa Chữ Cái Đầu Tiên Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Các tiêu đề phụ.

Viết 5 Tiêu Đề Phụ + 3 Gạch Đầu Dòng Mô Tả Website Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Đoạn mô tả website.

Viết Một Đoạn Nội Dung Dưới 400 Từ Mô Tả Website Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Lợi ích của website.

Viết Đoạn Nội Dung Mô Tả Gồm Lợi Ích, Tính Năng, Giải Pháp Về [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Trang giới thiệu website.

Viết Một Bài Giới Thiệu Bao Gồm 4 Phần: Giới Thiệu Ngắn, Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi, Hoạt Động Xã Hội Về [tên Công Ty/sản Phẩm]

Lời đánh giá của khách hàng.

Viết 3 Lời Đánh Giá, Nhận Xét Hoặc Cảm Nhận Của Khách Hàng Một Cách Tự Nhiên Nhất Về [tên Thương Hiệu/sản Phẩm]

Câu hỏi thường gặp FAQ.

Viết Bộ Câu Hỏi, Trả Lời Thường Gặp Dưới 400 Từ Cho [tên Sản Phẩm/dịch Vụ]

Instagram Bio.

Viết 5 Bio Trên Instagram, Gạch Đầu Dòng, Biểu Tượng Emoji, Gồm Thẻ Hashtag #, Tất Cả Dưới 150 Ký Tự Về [tên Thương Hiệu/sản Phẩm]

Chân dung khách hàng.

Viết 3 Chân Dung Khách Hàng Ngắn, Sử Dụng Tên Tiếng Việt, Tuổi, Công Việc, Sở Thích, Mục Tiêu, Thách Thức, Lý Do Mua/sử Dụng [tên Sản Phẩm Của Bạn]

Kịch bản video quảng cáo.

Viết Một Kịch Bản Video Gồm Câu Chuyện, Các Cảnh, Khung Hình, Chuyển Cảnh, Người Dẫn Truyện, Tiết Tấu Để Quảng Cáo Dịch Vụ [tên Dịch Vụ/sản Phẩm]

Kịch bản Livestream.

Viết Kịch Bản Video Livestream Sản Phẩm [tên Sản Phẩm Của Bạn]

Kịch bản Tiktok.

Viết Đoạn Hội Thoại Kịch Bản Video TikTok Cho Sản Phẩm Là [tên Sản Phẩm Của Bạn]

Viết phần giới thiệu blog.

Tiêu Đề: [Tiêu đề bài đăng trên blog của bạn].

Viết Phần Giới Thiệu Blog Cho Một Bài Viết Về [chủ đề].

Write a Value Proposition.

Write A Value Proposition About [product]

 

Related Posts

Kinh Bắc News

Kinh Bắc Web Blog’s chuyên cập nhật chia sẻ thông tin kiến thức kinh nghiệm thiết kế và nhiều nội dung hấp dẫn. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức thông tin thú vị nhé. Website: kinhbacweb.com | tinhocbacninh.biz.vn | tinhdautamngoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *