Xây dựng biểu trưng (logo) về Chuyển đổi số quốc gia là một trong những nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cuộc thi được tổ chức để chọn logo “Chuyển đổi số quốc gia” nhằm thống nhất sử dụng trong toàn bộ các hoạt động của chương trình chuyển đổi số quốc gia; góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu quốc gia về chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới, công nghiệp sáng tạo

Yêu cầu tác phẩm dự thi, logo phải gắn với dòng chữ “Chuyển đổi số quốc gia”. Các tác phẩm dự thi cần tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật như sau:

Logo có tính duy nhất, biểu tượng cao, sáng tạo, không trùng lặp, tương tự, gây nhầm lẫn với bất cứ logo nào khác, không vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ; Màu sắc của logo không quá 4 màu, phù hợp in ấn, phóng to, thu nhỏ, chạm khắc, đắp nổi trên các vật phẩm, chất liệu khác nhau và đảm bảo độ phân giải cao, sắc nét, tương thích khi thể hiện dưới định dạng số và trên các môi trường số;

Logo phải đạt được những yêu cầu về vẽ thiết kế như: đơn giản, thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc (thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa…).

Tác phẩm thể hiện trên 1 trang giấy trắng khổ A4 (29,7cm x 21 cm). Mặt trước của trang giấy A4 là logo được in màu, kích cỡ mỗi chiều không quá 15cm đặt giữa trang giấy; phía dưới, bên phải của trang giấy là logo thu nhỏ được in đen trắng, kích cỡ mỗi chiều không quá 3cm. Mặt sau của trang giấy A4, tác giả ghi mã số tự chọn gồm 5 chữ số (Ví dụ: 01234).

Ngoài những nội dung trên, mặt trước, mặt sau trang giấy không được ký tên và không được sử dụng bất cứ ký hiệu nào khác. Tác phẩm phải được cung cấp dưới dạng tệp ở định dạng JPEG, PNG, PDF, SVG có độ phân giải cao (ít nhất 300 pixel) với kích thước file không quá 10 MB, có thể chỉnh sửa và mở, được chứa trong 01 CD hoặc 01 USB.

Thời gian phát động, nhận hồ sơ cuộc từ 5-7 đến 5-9-2022. Chọn và chấm giải thưởng từ ngày 6-9-2022 đến ngày 10-9-2022.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 2 hình thức: Tác giả gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Cục Tin học hóa (Bộ TT-TT); hoặc tác giả gửi hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT-TT (tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn).

Sang Tac Logo Chuyen Doi So Quoc Gia

Thể lệ cuộc thi

Điều 1. Tên gọi

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) “Chuyển đổi số quốc gia”.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình Chuyển đổi số quốc gia), Bộ Thông tin và Truyền thông phát động, tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) “Chuyển đổi số quốc gia” (gọi tắt là Cuộc thi) với mục đích, ý nghĩa như sau:

1. Chọn mẫu Logo “Chuyển đổi số quốc gia” để thống nhất sử dụng trong toàn bộ các hoạt động của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

2. Góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu quốc gia về chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới, công nghiệp sáng tạo. 

3. Tổ chức cuộc thi thể hiện tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, khách quan; được tổ chức rộng rãi trên quy mô toàn quốc, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tổ chức và cá nhân.

Điều 3. Đối tượng tham gia cuộc thi

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước.

Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Tư vấn, Tổ Thư ký không được gửi tác phẩm tham gia dự thi.

Điều 4. Yêu cầu tác phẩm dự thi

1. Về nội dung

Tác giả dự thi được khuyến khích chủ động và sáng tạo về ý tưởng cho tác phẩm. Các nội dung cơ bản được gợi ý để làm chất liệu cho quá trình sáng tạo bao gồm:

a) Khái quát được Chuyển đổi số là chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số;

b) Người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của chuyển đổi số;

c) Thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong Biểu trưng (Logo);

d) Khái quát tầm nhìn của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia là đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp;

đ) Phản ánh 03 trụ cột của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia gồm: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, phát triển Chính phủ số để phục vụ người dân tốt hơn, phát triển kinh tế số giúp người dân giàu hơn và phát triển xã hội số làm cho người dân hạnh phúc hơn;

e) Biểu trưng (Logo) gắn với dòng chữ “Chuyển đổi số quốc gia”;

g) Tác giả dự thi có thể tham khảo thêm về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và các khái niệm về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn.

2. Về kỹ thuật

a) Logo có tính duy nhất, biểu tượng cao, sáng tạo, không trùng lặp, tương tự, gây nhầm lẫn với bất cứ Logo nào khác, không vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ;

b) Màu sắc không quá 04 màu, phù hợp in ấn, phóng to, thu nhỏ, chạm khắc, đắp nổi trên các vật phẩm, chất liệu khác nhau và đảm bảo độ phân giải cao, sắc nét, tương thích khi thể hiện dưới định dạng số và trên các môi trường số;

c) Đạt được những yêu cầu về vẽ thiết kế như: Đơn giản, thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc (thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa…);

d) Tác phẩm thể hiện trên 01 trang giấy trắng khổ A4 (29,7cm x 21cm). Mặt trước của trang giấy A4 là Logo được in màu, kích cỡ mỗi chiều không quá 15cm đặt giữa trang giấy; phía dưới bên phải của trang giấy là Logo thu nhỏ được in đen trắng, kích cỡ mỗi chiều không quá 03cm. Mặt sau của trang giấy A4, tác giả ghi mã số tự chọn gồm 5 chữ số (Ví dụ: 01234);

Ngoài những nội dung trên, mặt trước, mặt sau trang giấy không được ký tên và không được sử dụng bất cứ ký hiệu nào khác.

đ) Tác phẩm phải được cung cấp dưới dạng tệp ở định dạng JPEG, PNG, PDF, SVG có độ phân giải cao (ít nhất 300 pixel) với kích thước file không quá 10 MB, có thể chỉnh sửa và mở, được chứa trong 01 CD hoặc 01 USB;

e) Trường hợp tác giả có nhiều tác phẩm tham gia Cuộc thi; mỗi tác phẩm dự thi phải ghi rõ mã số riêng, không trùng mã số với tác phẩm khác.

 

Điều 5. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 01 phong bì lớn, ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi Biểu trưng (Logo) “Chuyển đổi số quốc gia” và nơi nhận (ghi rõ như mục 3, Điều 7). Bên trong phong bì lớn, gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi. Mỗi tác giả dự thi đều phải có một phiếu dự thi ghi các thông tin cá nhân của tác giả (phụ lục kèm theo) hoặc tải về từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ   https://ideadx.mic.gov.vn);

b) Mẫu tác phẩm dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 4;

c) Bản thuyết minh ý tưởng. Mỗi tác phẩm dự thi phải kèm theo một bản thuyết minh ý tưởng sáng tác (không quá 200 từ); trên bản thuyết minh ghi rõ mã số giống như mã số đã ghi ở mặt sau tác phẩm dự thi và có Logo đen trắng, kích thước mỗi chiều không quá 4 cm (có phụ lục kèm theo);

d) Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến thì thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn).

Điều 6. Giải thưởng

01 tác phẩm đạt giải sẽ được Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông và tiền thưởng kèm theo là 100.000.000 (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).

Trường hợp không lựa chọn được tác phẩm đạt giải, Ban Tổ chức Cuộc thi không trao giải hoặc đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian dự thi.

Điều 7. Hình thức, thời hạn, nơi nhận và tổng kết trao giải thưởng

1. Hình thức gửi hồ sơ dự thi

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 02 hình thức.

a) Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Hình thức thứ hai: Tác giả gửi hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn).

2. Thời gian tổ chức dự kiến

a) Thời gian phát động cuộc thi: Ngày 05/7/2022.

b) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/7/2022 đến ngày 05/9/2022.

c) Chọn và chấm giải thưởng: Từ ngày 06/9/2022 đến ngày 10/9/2022.

3. Nơi nhận tác phẩm dự thi

Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đầu mối liên hệ: chị Nguyễn Phương Nhung; số điện thoại: 0986 899 288; thư điện tử: npnhung@mic.gov.vn )

4. Kết quả Cuộc thi được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn ) và trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

5. Lễ Tổng kết trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 09/2022 tại Hà Nội (Thời gian và địa điểm cụ thể Ban Tổ chức sẽ thông báo sau).

Điều 8. Sử dụng tác phẩm dự thi

1. Logo “Chuyển đổi số quốc gia” không sử dụng cho mục đích kinh doanh, thương mại.

2. Các tác phẩm gửi dự thi không trả lại tác giả. Tác phẩm đạt giải sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông – Cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chọn làm biểu trưng (Logo) của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. 

3. Sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đạt giải thuộc về Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyền nhân thân (trừ quyền công bố tác phẩm) thuộc về tác giả.

Điều 9. Trách nhiệm của tác giả

1. Trong thời gian tham gia Cuộc thi, tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Bằng việc nộp tác phẩm tham gia dự thi, tác giả chấp thuận Thể lệ cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi.

3. Đối tượng dự thi phải cam kết bằng văn bản về quyền tác giả đối với tác phẩm gửi dự thi.

4. Khi tham gia Cuộc thi này, đối tượng dự thi đồng ý với việc Ban Tổ chức phát sóng trực tiếp, phỏng vấn, chụp hình, ghi âm, ghi hình và công bố hoặc tái sản xuất để sử dụng cho các mục đích truyền thông, quảng bá, các chương trình truyền hình, bao gồm trên Cổng thông tin điện tử hoặc dưới bất kỳ hình thức nào. Ban Tổ chức và tất cả những bên liên quan được miễn trách nhiệm đối với bất kỳ phát sinh nào từ việc chụp hình, ghi âm, ghi hình hoặc công bố các hình chụp, bản ghi âm, ghi hình từ sự kiện này.

5. Mọi khiếu nại liên quan tới Cuộc thi được gửi về Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Điều 10. Hội đồng giám khảo

Ban Tổ chức có trách nhiệm đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Hội đồng giám khảo.

Hội đồng giám khảo làm việc theo nguyên tắc công tâm, khách quan và khoa học dựa trên các tiêu chí đã được phê duyệt, phù hợp với mục đích, yêu cầu của Cuộc thi.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Ban Tổ chức Cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước, sự phối hợp của các đơn vị liên quan để Cuộc thi thành công tốt đẹp./.

 
Cơ quan tổ chức: Bộ Thông tin và Truyền thông
Thường trực Ban Tổ chức: Cục Tin học hóa
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Địa chỉ phòng khám đa khoa Bảo Việt Bảo Việt Nam Định Bệnh chlamydia bệnh giang mai và cách điều trị Bệnh giang mai Bệnh mụn rộp sinh dục Bệnh sùi mào gà có chữa được không Bệnh sùi mào gà Bệnh sùi mào gà và cách chữa trị Bệnh viện nào khám sùi mào gà Bệnh xã hội Cách chữa bệnh giang mai Cách chữa bệnh lậu ở Nam giới Cách chữa bệnh sùi mào gà ở nữ giới xét nghiệm bệnh sùi mào gà ở đâu Chữa bệnh lậu ở Nam Định Chữa bệnh lậu ở Thái Bình Chữa sùi mào gà ở Thái Bình Dấu hiệu nhận biết mắc bệnh lậu Chữa sùi mào gà tại Nam Định Bệnh lậu có chữa được không Khám bệnh lậu ở Nam Định Khám bệnh lậu ở Thái Bình Khám bệnh lậu tại Nam Định Chữa bệnh lậu tại Nam Định Chữa sùi mào gà ở Nam Định Khám sùi mào gà ở đâu Nam Định Khám sùi mào gà ở Nam Định cách chữa bệnh sùi mào gà ở nam giới khám sùi mào gà ở Thái Bình Phòng khám bệnh lậu ở Nam Định Phòng khám đa khoa Nam Định Phòng khám tại Nam Định Địa chỉ chữa sùi mào gà Phong kham da khoa nam dinh phòng khám chữa bệnh lậu hẹp bao quy đầu có nguy hiểm không phòng khám tại Thái Bình Các bệnh hậu môn Các bệnh hậu môn thường gặp Chữa bệnh trĩ ở Thái Bình Chữa bệnh trĩ tại Nam Định bệnh trĩ Địa chỉ khám chữa bệnh trĩ ở Nam Định Khám bệnh trĩ ở Nam Định Chữa bệnh trĩ ở Nam Định Khám bệnh trĩ ở Thái Bình Phòng khám trĩ tại Nam Định Polyp hậu môn Bệnh táo bón Bảo Việt Thái Bình Thai kỳ khỏe mạnh Chữa sùi mào gà Tiêm phòng ung thư cổ tử cung Bệnh viện nam khoa Nam Định Máu báo thai Dấu hiệu mang thai Nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào Nguyên nhân gây nên xuất huyết âm đạo Máu báo thai xuất hiện khi nào Phòng khám Bảo Việt Nam Định có tốt không Phòng khám Bảo Việt Thái Bình có tốt không Phòng khám đa khoa Bảo Việt Ra máu báo thai kèm đau bụng Cấy que tránh thai có an toàn không Phòng khám đa khoa bảo việt Chuỗi hạt ngọc ở Nam Giới cách trị ngứa vùng kín Bệnh viện phụ khoa Thái Bình phòng khám đa khoa Thái Bình Bệnh viện chữa nam khoa Viêm nhiễm phụ khoa có gây vô sinh không? viêm vòi trứng Xuất tinh sớm có chữa được Hẹp bao quy đầu Bệnh liệt dương có chữa khỏi được không Bệnh viêm đường tiết niệu ở nam giới Bệnh viêm tuyến tiền liệt Dấu hiệu viêm tuyến tiền liệt Bệnh viện nam khoa Nam Định Cách chữa xuất tinh sớm khi quan hệ Điều trị hẹp bao quy đầu Cắt bao quy đầu ở Thái Bình Chảy dịch mủ vàng ở niệu đạo /đầu dương vật chảy mủ trắng địa chỉ khám nam khoa uy tín Chỉnh hình bộ phận sinh dục Chi phí cắt bao quy đầu là bao nhiêu Cơ sở cắt bao quy đầu ở Nam Định Dài bao quy đầu Dấu hiệu hẹp bao quy đầu ở người lớn Địa chỉ bệnh viện khám nam khoa Bệnh viện nam khoa Thái Bình Phòng khám nam khoa nam định Địa chỉ chữa rối loạn cương dương Địa chỉ điều trị rối loạn dương cương tại Nam Định Địa chỉ phòng khám nam khoa ở Nam Định Địa chỉ phòng khám nam khoa ở Thái bình Địa chỉ phòng khám nam khoa tại Nam Định Phòng khám nam khoa tại nam định Khám nam khoa nam định Phòng khám nam khoa online Phòng khám nam khoa uy tín Khám nam khoa ở Nam Định Nguyên nhân viêm tinh hoàn Bệnh hẹp bao quy đầu ở người lớn Bệnh viện chuyên khoa nam Bệnh viện chữa bệnh nam khoa ở Nam Định Bệnh viện chữa bệnh nam khoa tốt nhất Phòng khám nam khoa ở đâu tốt Phòng khám nam khoa ở Thái Bình Cắt bao quy đầu ở nam Định Rối loạn chức năng sinh dục nam Phòng khám cắt bao quy đầu Viêm nhiễm cơ quan sinh dục Rối loạn cương dương Rối loạn chức năng sinh dục Phòng khám nam khoa Thái Bình Dia chi kham nam khoa uy tin Bệnh viêm bàng quang cấp Bệnh viêm bàng quang Viêm cơ quan sinh dục nam Viêm túi tinh Xuất tinh ra máu Cách chữa bệnh viêm nhiễm phụ khoa Cách điều trị viêm cổ tử cung Phòng khám phụ khoa uy tín Chu kỳ kinh nguyệt Bệnh phụ khoa Bệnh rối loạn chức năng tình dục Địa chỉ cắt bao quy đầu tại Nam Định Địa chỉ chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung uy tín tại Nam Định Bệnh u xơ tử cung Viêm buồng trứng Bệnh viêm cổ tử cung Bệnh viện bảo việt nam định Bệnh viện phụ khoa Nam Định uy tín Biểu hiện của viêm lộ tuyến cổ tử cung Biểu hiện của viêm nhiễm phụ khoa Buồng trứng đa nang Các bệnh ở buồng trứng Chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung cách điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung Khám phụ khoa ở Thái Bình Phòng khám phụ khoa uy tín Nam Định Địa chỉ khám phụ khoa uy tín Địa chỉ phá thai an toàn ở Nam Định Bệnh viện phụ khoa Nam Định Điều trị bệnh phụ khoa Kế hoạch hóa gia đình Phong kham phu khoa o Nam Dinh Khám phụ khoa ở Nam Định phá thai ở Thái Bình Phòng khám phụ khoa ở Thái Bình uy tín Phòng khám phụ khoa uy tín ở Nam Định Phá thai ở Nam Định Địa chỉ phá thai ở Nam Định Phá thai an toàn Địa chỉ phòng khám bảo việt nam định Phòng khám Nam Định Phòng khám phụ khoa Nam Định Phòng khám phụ khoa ở Thái Bình Phòng khám phụ khoa uy tín ở Thái Bình Phòng khám phụ khoa ở Nam Định Viêm phụ khoa và cách điều trị Hút thai ở nam định Phòng khám phụ khoa Thái Bình bệnh viêm lộ tuyến tử cung cách chữa vô sinh ở nữ giới Các bệnh phụ khoa bệnh viện hiếm muộn Triệu chứng viêm lộ tuyến cổ tử cung Phòng khám phá thai Nam Định Đặt vòng tránh thai Vá màng trinh Viêm buồng trứng có thai được không Viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì Dấu hiệu nhận biết bệnh sùi mào gà chữa bệnh sùi mào gà hết bao nhiêu tiền Sùi mào gà có ngứa không đầu dương vật chảy mủ trắng khám sùi mào gà ở Hà Nam địa chỉ phòng khám đa khoa Bảo Việt Nam Định Dương vật nổi hạch Bệnh sùi mào gà có nguy hiểm không? Mụn rộp sinh dục có nguy hiểm không nổi mụn ngứa ở vùng kín nữ Triệu chứng bệnh lậu ở nam giới Phòng khám chữa trĩ tại Nam Định bệnh trĩ nội và cách chữa phòng khám trĩ tại thái bình Bệnh trĩ chữa ở đâu tốt nhất Tiểu ra máu phòng khám phụ khoa ở Hà Nam đau nhức tinh hoàn địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nam địa chỉ phòng khám nam khoa tại Nam Định địa chỉ phòng khám nam khoa ở Hà Nam khám bệnh lậu ở Hà Nam Phòng khám Bảo Việt có tốt không Phòng khám Bảo Việt có tốt không Phòng khám bệnh viện đa khoa Bảo Việt sưng vùng kín ở nữ phòng khám đa khoa Hà Nam phòng khám phụ khoa Hà Nam Phòng khám thái Bình khám bệnh trĩ ở Hà Nam Hẹp bao quy đầu là như thế nào Bao nhiêu tuổi cắt bao quy đầu Bao quy đầu dài có sao không Bệnh viện chữa bệnh nam giới Bệnh viện nam khoa Đau tinh hoàn bên phải Dương vật có bựa trắng phòng khám nam khoa tốt nhất Bệnh viện nam khoa Nam Định Có nên cắt bao quy đầu không nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào Bác sĩ phụ khoa Tiểu nhiều tiểu buốt bị viêm lộ tuyến có nên đốt không phá thai không đau bao nhiêu tiền Biện pháp phá thai an toàn nhất hiện nay Hút thai có ảnh hưởng gì Địa chỉ phá thai an toàn ở Thái Bình Địa chỉ phá thai an toàn ở Thái Bình Phòng khám phá thai ở Nam Định Nang naboth cổ tử cung phá thai có ảnh hưởng gì không Phòng khám phá thai Thái Bình bị viêm lộ tuyến có nên đốt không bệnh viện chữa vô sinh bệnh viêm phụ khoa thu hẹp vùng kín giá bao nhiêu cách chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung tốt nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *