8 tháng, Bắc Giang thu hút được tổng vốn đầu tư đạt hơn 1 tỷ USD, gấp 1,2 lần so với cùng kỳ.

Cụ thể, tháng 8, tỉnh này thu hút được tổng vốn đầu tư quy đổi đạt 49 triệu USD, bằng 67,75% so với cùng kỳ. 3 dự án đầu tư trong nước được cấp mới với số vốn đăng ký đạt 702 tỷ đồng và hai dự án FDI vốn đăng ký 2,81 triệu USD. 6 dự án FDI được điều chỉnh tăng vốn với số vốn điều chỉnh tăng 15,69 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được tổng vốn đầu tư đạt hơn 1 tỷ USD, gấp 1,2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, 22 dự án trong nước với vốn đăng ký là 5.551 tỷ đồng, 18 dự án FDI  vốn đăng ký 269,63 triệu USD được cấp mới. 7 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 80,4 tỷ đồng và 29 dự án FDI, vốn đăng ký tăng thêm 527,77 triệu USD được điều chỉnh.

So với cùng kỳ năm 2021, số dự án đầu tư trong nước tăng một dự án, vốn đăng ký mới gấp 3,7 lần, do cấp mới hai dự án khu công nghiệp Yên Lư và khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng. Số dự án FDI cấp mới tăng 1 dự án, vốn đăng ký bằng 41,9% so với cùng kỳ; số vốn đăng ký bổ sung của các dự án FDI gấp 3,3 lần so với cùng kỳ.

Bắc Giang thu hút hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư trong 8 tháng - 1
Bắc Giang quy hoạch 29 khu công nghiệp rộng 7.000ha đến năm 2030 (Ảnh minh họa: Tiến Dũng).

Cũng trong 8 tháng, toàn tỉnh có 991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14,3% so với cùng kỳ, vốn đăng ký gần 23.000 tỷ đồng, tăng 30,4%. Bên cạnh đó có 95 chi nhánh, văn phòng đại diện, 661 địa điểm kinh doanh được đăng ký.

Ngoài ra, trong lĩnh vực thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, hiện nay, tỉnh này đã thành lập được 45 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 1.728ha. Trong đó có 29 cụm công nghiệp do doanh nghiệp là chủ đầu tư, 16 cụm công nghiệp do UBND các huyện làm chủ đầu tư.

Toàn tỉnh có 31/45 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, với tổng diện tích 969ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 591ha, diện tích đã cho thuê 557ha.

Các cụm công nghiệp đã thu hút được 232 dự án với số vốn đăng ký hơn 32.700 tỷ đồng; tổng số vốn đã thực hiện ước khoảng hơn 9.000 tỷ đồng.

Đến nay 223 dự án đã đi vào hoạt động, 9 dự án đang triển khai. Các dự án sản xuất trong cụm công nghiệp đã thu hút được hơn 45.000 lao động.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?