Bộ trưởng Bộ TTTT: Việt Nam nhắm lọt Top 30 thế giới về hạ tầng số vào 2025, mỗi người dân 1 điện thoại thông minh, mỗi gia đình 1 đường Internet cáp quang

Để phát triển kinh tế số, hạ tầng phải đi trước, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh. Việt Nam đặt mục tiêu cao là lọt vào top 30 thế giới về hạ tầng số vào năm 2025. Mỗi người dân 1 điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình 1 đường Internet cáp quang…

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Dự thảo chiến lược phát triển hạ tầng số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chia sẻ tại Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 sáng 6/12, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã chia sẻ quan điểm về việc làm thế nào phát triển kinh tế số ở Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Hùng, nói đến kinh tế là nói đến sản xuất, trao đổi, phân phối và tiêu dùng, nói đến kinh tế số là nói đến sản xuất số, trao đổi số, phân phối số và tiêu dùng số.

Cái mới bao giờ cũng cần thể chế mới – Thể chế số, đóng vai trò kiến tạo, phát triển số, đảm bảo các hoạt động giao dịch số được hợp pháp và được pháp luật bảo vệ, như thể chế về định danh và xác thực một con người trên không gian mạng, thể chế cho chữ ký số, thanh toán số…“, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nêu quan điểm.

Bên cạnh Thể chế số, ông Nguyễn Mạnh Hùng nêu 3 yếu tố “CẦN” khác để phát triển nền kinh tế số gồm:

– Hạ tầng mới – Hạ tầng số

“Hạ tầng phải đi trước. Chúng ta đặt ra mục tiêu cao là lọt vào top 30 thế giới về hạ tầng số vào năm 2025, đó là hạ tầng viễn thông băng thông rộng. Mỗi người dân 1 điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình 1 đường Internet cáp quang…”

“Hạ tầng dữ liệu thì được coi như hạ tầng đất đai mới. Dữ liệu như đất đai mới và canh tác trên đất đai này sẽ sinh giá trị mới. 34 nền tảng số quốc gia được ưu tiên phát triển để tạo nền móng cho sự thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, đặc biệt là chuyển đổi số các ngành”, ông Hùng nói.

– Công cụ sản xuất mới – Công nghệ số

Đó là AI, Big Data, IOT, Robotics… Nhà nước với tầm nhìn dài hạn sẽ đầu tư vào nghiên cứu cơ bản các công nghệ số cốt lõi.

Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam thì biến các công nghệ số nền tảng thành dịch vụ thông qua các nền tảng số. Tất cả doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực thì sử dụng các dịch vụ công nghệ này để tạo ra sản phẩm trong lĩnh vực của mình.

“Mọi doanh nghiệp đều có thể và đều phải trở thành doanh nghiệp công nghệ. Một chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được Chính phủ hỗ trợ”, Bộ trưởng Hùng nói.

– Thị trường mới – công dân số, xã hội số

Việc đào tạo kỹ năng số cho toàn dân, việc giới thiệu và hướng dẫn sử dụng nền tảng số an toàn cho người dân tin tưởng, tiêu xài các sản phẩm và dịch vụ số sẽ tạo ra thị trường số, và là động lực cho nền kinh tế số.

Các nền tảng đào tạo trực tuyến mở (MOOC) sẽ là lời giải cho đào tạo kỹ năng số, nhân lực số Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hùng cũng chỉ ra cái mới bao giờ cũng đi với nguy cơ mới. Đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng cũng như các giải pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực của công nghệ số là một phần quan trọng của chiến lược, và Việt Nam phải bảo vệ được sự thịnh vượng của mình trên không gian mạng.

Cái gì muốn quản lý, thúc đẩy được cũng phải đo lường và đánh giá được. Chúng ta sẽ ban hành bộ chỉ số đo lường kinh tế số, và xã hội số trong năm nay, tức tháng 12 này, và từ năm sau sẽ đánh giá và công bố“, Bộ trưởng Hùng nói.

Theo Dự thảo chiến lược phát triển hạ tầng số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nền kinh tế số sẽ chiếm 20% GDP vào 2025, và 30% vào 2030.

Nếu như chúng ta làm tốt, làm mạnh mẽ, thì con số có thể cao hơn rất nhiều“, ông Hùng tin tưởng.

Theo Bảo Bảo

Doạh nghiệp và Tiếp thị

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?